Produkter > LecDoc


LecDoc Product Information Management

En LecDoc systemløsning kan sammensættes af følgende elementer:

LecDoc Content Management
LecDoc's systemkerne til forvaltning af LecDoc's databaser og systemkomponenter.
I LecDoc's centrale database er data opdelt i Informations-Objekter (IO'er), der kan sammensættes frit og indgå i et ubegrænset antal publikationer, trykte eller elektroniske.

Editorial System
Redaktionelt system til opdatering af Informations-Objekter i LecDoc, publikationsgenerering m.m.

Digital Asset Management System
Forvaltningssystem til billeder, tegninger, audio, video, animation.
Kan forvalte alle billed- og tegningsformater.

Workflow system
Via Workflow systemet kan LecDoc's brugere styre og kontrollere hele produktionsprocessen fra modtagelsen af en ændringsmeddelelse fra konstruktions-afdelingen til en ny version af en given publikation er "released". (frigivet)
Sikring af, at alle ændringer bliver oversat til alle relevante sprog, styres ligeledes af Workflow systemet.

Revision Management System
Versionsstyring af publikationer produceret i LecDoc.
En publikation kan eksistere i et vilkårligt antal revisioner.
Systemet er baseline orienteret og kun ændringer i forhold til den foregående version gemmes løbende i databasen.

On-line translation Facilities
Giver mulighed for at eksportere/importere data til/fra oversættelse hos bureauer, henholdsvis Customer Centers rundt om i verden via internettet.

PDM/PLM integration
Giver mulighed for en automatiseret produktion af teknisk dokumentation baseret på strukturer og eventuelle supplerende data fra virksomhedens PDM/PLM løsning.

SAP/ERP Integration & Validation
Kontrol af sparepart listers indhold imod SAP. Kontrollen initieres af Workflow systemet.
DES har også erfaringer med Axapta.

Price Control Facilities
LecDoc leverer produktdata fra sparepart listerne til et separat priskontrol system.

Data Exchange Management
XML data kan importeres og eksporteres.
Relevant i forbindelse med oversættelser, integration med PhotoShop, Illustrator og InDesign, samt i forbindelse med levering af data til eksterne indkøbssystemer m.v.

Publishing
Automated Publishing
Automatisk generering af publikationer som PDF-filer

Lay-out Based Publishing
Lay-out baseret publicering via InDesign på basis af data lagret og vedligeholdt i LecDoc.
DES har udviklet en LecDoc plug-in til InDesign.

Web Business/Spareparts & Cataogue items
ServAid løsning med mulighed for bestilling af spareparts via internettet.

Local-/Mobile Data Management & Ordering System
Udgangspunktet er en sparepart løsning identisk med løsningen på web, men leveret på CD eller DVD til brugere, der ikke altid har adgang til internettet.

CD/DVD'en installeres på brugerens Pc. Brugeren kan herefter bestille varer via internettet ved at printe og sende/faxe ordrer eller ved at systemet leverer ordre-data-filer til eksternt ordresystem.

Mobile løsningen har den ekstraordinære facilitet, at ServAid databasen på den lokale Pc synkroniseres med ServAid databasen på web serveren ved opkald til denne.

Der er også mulighed for at generere individuelle ServAid databaser pr. kunde, pr. produktgruppe m.v.

Disse vil også løbende kunne synkroniseres.