Produkter > Information


Hele virksomhedens informationssystem.

De mennesker, der arbejder med LecDoc, skal have et optimalt værktøj til håndtering af tekst, tegninger og tabeller. De skal kunne effektivisere deres arbejdsrutiner vedrørende registrering og oversættelse, internt og eksternt, gennem et avanceret workflow system, og de skal have adgang til tidligere versioner af de tekniske data via LRMS (LecDoc Revision Managent System).

Systemet gør det muligt at betjene et eftermarked for reservedele over hele jorden med elektronisk og trykt information samt bestilling af reservedele.

LecDoc integreres med virksomhedens eksisterende PDM/PLM system. Derved kan LecDoc "fodres" med tekniske tegninger og sparepart lister til brug for montører og reparatører og deres bestilling af spareparts via internettet.

LecDoc kan endvidere integreres med virksomhedens ERP system, f.eks. SAP.

LecDoc baserer sig på princippet om parallel publicering.
Data vedligeholdes kun et sted, men kan anvendes i både tekniske publikationer og kataloger på internet, på CD-Rom/DVD og i trykt form.

LecDoc vil være en integreret del af virksomhedens forretningskoncept og en vigtigt forudsætning for at skabe de ønskede forretningsmæssige resultater.
LecDoc giver målbar "Return of Investment" - hurtigt.