Produkter > Katalog


Elektroniske og trykte kataloger fra samme kilde

Nye eller ændrede produktbeskrivelser vil automatisk blive replikeret fra LecDoc til det elektroniske katalog på nettet.

Alle billeder og tekniske tegninger er lagret i LecDoc.
Billeder kan være sprogafhængige og alle nye eller ændrede billeder vil automatisk blive replikeret ud i web kataloget.

De tekniske informationer i form af tabel-information kan være forskellig i det trykte og det elektroniske katalog.
Tabel-hoveder kan være sprogafhængige og de tekniske informationer markedsafhængige.
Nye eller ændrede tekniske informationer vil automatisk blive replikeret fra LecDoc til det elektroniske katalog på nettet.

Til det elektroniske katalog udvikles en web applikation baseret på, at elementerne beskrevet ovenfor organiseres i en specificeret struktur.
Applikationen vil være sprogafhængig og fuldt integreret med LecDoc løsningen, Workflow systemet og Revision Management Systemet.

Til trykte kataloger har DES udviklet en plugin til InDesign, der muliggør, at XML data, produktbeskrivelser og tabeldata, samt billeder og tekniske tegninger i en forud aftalt struktur kan overføres til InDesign, og kataloget færdiggøres der.

Sker der i LecDoc ændringer til data, der tidligere er overført til InDesign, vil disse ændringer blive udtrukket fra LecDoc og via LecDoc plugin'en blive overført til InDesign, hvor de layoutmæssige rettelser så kan foretages.

Én datakilde til mange formål er centralt for LecDoc.