Profil > Koncept


DES A/S har i mere end 30 år arbejdet med elektronisk publicering.

I denne periode har vi videreudviklet og forfinet vort koncept for Database Publishing ved løsning af opgaver indenfor teknisk dokumentation, lovinformation, leksika samt en lang række af andre opslagsværker i såvel trykt som elektronisk form.

Vor akkumulerede viden indenfor disse områder er i dag samlet i vort hovedprodukt:

LecDoc - Product Information Management System.

Vi tilbyder vore kunder-

  • Analyse af arbejdsprocesser og workflow
  • Systemanalyse
  • Databasedesign og -udvikling
  • Multimedie Database Management
  • Systemintegration
  • Samlede systemløsninger til produktion af elektroniske og trykte publikationer
  • Softwarevedligeholdelse og -support