DES A/S Rekvisition - Budget  

Kommune:  Tlf.: 
Sagsbehandler:  E-mail: 
Ean-nr.:   

 Budget 2025 Ønsket
rækkefølge
Titelblad
sidenr
Første
sidenr
 Hovedoversigt til budget
 Sammendrag af budget
 Specifikationer til budget
 Tværgående artsoversigt
 Mellemregningsoversigt
 Mellemregningsoversigt
 Tekster på titelsider? Ja  Nej  

 Økonomirapport Ønsket
rækkefølge
Titelblad
sidenr
 Første 
sidenr
 Rapportnavn: Sekvens:
 Rapportnavn: Sekvens:
 Rapportnavn: Sekvens:
 Rapportnavn: Sekvens:
 Rapportnavn: Sekvens:
 Rapportnavn: Sekvens:
 Rapportnavn: Sekvens:
 Index til:      

 Ledeord (max 7):  Sideskift (max 7):
 RÅD/BEV markering? Ja   Nej  RÅD/BEV beløb fremhæves? Ja  Nej
 Niveaunumre medtages? Ja   Nej  Registreringskontonr.? Ja  Nej
 Pagina Top Bund  Tekstkonvertering? Ja  Nej
 Fremhævelse af kolonne nr.: Streger & beløb  Kun streger  Gråtoner 

 Hermed
 bestilles:
Laserprint-sider til egen kopiering Papir PDF Papir + pdf
Antal trykte eksemplarer til egen indbinding
Antal indbundne eksemplarer Med omløb Med lim/ryg 
Ja tak, jeg vil gerne kontaktes angående budget på nettet.
Jeg vil have en kopi af rekvisitionen - send til e-mailadressen foroven.
 Kommentarer: