Hele virksomhedens informationssystem


LecDoc er et dansk XML baseret Product Information Management System, ud-viklet til at honorere indu-striens krav til et tidssvar-ende produktinformations, -dokumentations og katalog system.

Vore kunder er verdens-omspændende virksom-heder med behov for produktinformation og teknisk dokumentation på højeste niveau. Det være sig i både trykt og elektro-nisk form og på mere end 20 sprog, herunder kinesisk og japansk.

 

læs mere...

 


Med LecDoc kan virksomheden vokse fra lokal til global

En LecDoc systemløsning kan sammensættes, så den passer til netop din virksom-hed.

Løsningen kan vokse - i takt med behovet.

Er din virksomhed f.eks. en

  • produktionsvirksomhed
  • der arbejder internationalt
  • med "after sale" tunge produkter
  • med behov for world-wide bestilling af spareparts via internet
  • på et lokalt sprog, som også kan være græsk, russisk, kinesisk eller japansk
  • der betjener sine samarbejdspartnere og kunder med trykte og elektroniske publikationer på deres eget sprog
  • og som vil give sine hjemlige medarbejdere en optimal støtte i indsamling og registrering af de nødvendige data
  • herunder integrering med virksomhedens PDM/PLM-systemer, ERP system, Revision Management system og workflow system

- så er LecDoc Product Information Management System din systemløsning.


 

læs mere...

 


Elektroniske og trykte kataloger fra samme kilde

Med LecDoc's database som den centrale datakilde kan data herfra distribueres til produktion af såvel trykte som elektroniske produkt-kataloger, datablade m.v.

Produktbeskrivelser, billeder og tekniske tegninger, samt tekniske specifikationer i form af tabeldata, indskri-ves og vedligeholdes i LecDoc's produktdatabase.

Produktbeskrivelserne kan være på alle definerede sprog, herunder kinesisk og japansk, og kan være forskellige i den trykte og den elektroniske udgave.

 

læs mere...